Gloeilamp in de ban

De Australische regering gaat de verkoop van gloeilampen tegen het jaar 2010 verbieden. Rond die tijd mogen alleen nog energiezuinige spaarlampen worden verkocht.

Langs deze weg wil het land de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Bij gelijkblijvende lichtopbrengst gebruiken spaarlampen ongeveer een vijfde van de energie die gewone gloeilampen opnemen. Omdat de meeste huishoudens ook maar een vijfde van hun elektrische stroom voor verlichting gebruiken, zullen zij maar vier procent op het jaarlijks stroomverbruik besparen. Daarom heeft de milieubeweging wel gunstig gereageerd, maar de actie ook een druppel op een gloeiende plaat heeft genoemd. Beperking van de airconditioning zou een veel sterker effect hebben.

Greenpeace heeft vandaag duizend spaarlampen naar Schiermonnikoog gebracht als onderdeel van een actie om ook daar de gloeilamp uit te bannen.

Rectificatie / Gerectificeerd

Het bericht Gloeilamp in de ban (20 februari, pagina 1) vermeldt dat vervanging van gloeilampen door spaarlampen in Australië tot 4 procent minder stroomverbruik leidt. Dat is niet juist. Verlichting maakt er 20 procent uit van het totale elektriciteitsverbruik, en spaarlampen gebruiken 80 procent minder energie dan gewone gloeilampen. Volledige overgang naar spaarlampen leidt dan tot 16 procent minder stroomverbruik .