Geen langere files door vrachtauto’s

Ongevallen met vrachtwagens leveren met 0,6 procent „een geringe bijdrage” aan het aantal files op de Nederlandse snelwegen. Wanneer wordt gekeken naar de zwaarte van files, (lengte maal tijd) dan kan bijna 1,5 procent worden toegeschreven aan ongevallen met vrachtwagens. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) waarvan de resultaten vandaag naar de Kamer zijn gestuurd.

De minister besloot tot een onderzoek doordat de indruk bestond dat het aantal ongevallen met vrachtwagens sterk aan het toenemen was. Dit is niet het geval, aldus de onderzoekers. Het aantal ongevallen waarbij een vrachtwagen is betrokken, is de laatste jaren zelfs gedaald. Dat is volgens de minister „grotendeels in lijn” met de algemene trend van minder ongevallen op de snelwegen.

Wel is in de periode 2000-2005 het aantal vrachtwagenongevallen met dodelijke slachtoffers gelijk gebleven: gemiddeld 35 ongevallen per jaar. „In Nederland bedraagt het aandeel ongevallen met dodelijke afloop waarbij vrachtauto’s betrokken zijn, 15 procent van het totaal aantal dodelijke ongevallen in Nederland”, aldus het onderzoek. Het relatief grote aantal dodelijke ongevallen met trucks maakt „een continue aandacht” daarvoor noodzakelijk, aldus de minister.

In iets meer dan de helft van alle ongevallen met vrachtwagens wordt de toedracht toegerekend aan de chauffeur, aldus het onderzoek. Meest voorkomende oorzaak is een menselijke fout, zoals onvoldoende afstand houden, vermoeidheid en afleiding. Nederlandse chauffeurs denken dat buitenlandse chauffeurs gemiddeld slechter rijden, stellen de onderzoekers. Maar: „Er zijn geen redenen om aan te nemen dat die een onevenredig groot aandeel leveren aan de verkeersonveiligheid op rijkswegen”, aldus Peijs.

Rijkswaterstaat deed onlangs een proef met het versneld aan de kant schuiven van gestrande vrachtwagens, om het ontstaan van lange files te verhinderen. Dit is alleen overdag lonend, aldus de minister, en op drukke trajecten.