Actie voor meer geld voor ambtenaren was nodig

Actie voor meer geld voor ambtenaren was nodig

Op pagina 3 van deze krant van 12 februari stond een weergave van het reeds bekende rapport-Salverda (c.s) over de beloning van ambtenaren. Door aan de vooravond van de stakingen nogmaals en dan wel op pagina 3 onder de kop ‘Rijksambtenaar best betaalde binnen de overheid’ opnieuw aandacht te besteden aan dit rapport werd de indruk gewekt dat de acties van de rijksambtenaren niet terecht zijn. Het overzicht dat bij het artikel stond geeft juist aan dat de rijksambtenaar 3,6 procent minder verdient. Het ontgaat mij waarom u bovengenoemde onjuiste kop bij het artikel hebt gezet. Het rapport-Salverda geeft niet aan waarom wij zijn gaan staken. Mijn collega’s en ik zijn bij de vorige cao-afspraak er vrijwel zonder uitzondering op achteruitgegaan, variërend van 100 tot 300 euro netto per maand. In mijn geval betrof het een netto salarisverlaging van zo’n 8 procent. Afgelopen maand is mijn (ex) collega in dienst getreden bij een marktpartij. Hij gaat meteen tweemaal zoveel verdienen, nog afgezien van een meer dan gemiddelde leaseauto en vooruitzichten op nog hogere beloningen. U vraagt zich wellicht af wat ik nog doe bij de rijksoverheid.

Welnu, ik vind het werk nog steeds interessant maar dit impliceert natuurlijk niet dat je dan maar met minder salaris genoegen moet nemen.

Ans van Opzeeland

Heiloo

    • Ans van Opzeeland