Schiphol domineert Noord-Holland

Op 7 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten, en, indirect, voor de Eerste Kamer. Wat heeft de provincie de afgelopen jaren gedaan en welke plannen hebben de grootste partijen? Vandaag een selectie uit Noord-Holland.

In de provincie Noord-Holland speelt de aanwezigheid van Schiphol een belangrijke rol. Mag de luchthaven groeien of niet?

De PvdA vindt dat Schiphol door mag groeien, binnen de bestaande grenzen, er mogen geen landingsbanen bijkomen. Het nachtvluchtenregime moet worden verlengd tot zeven uur ’s ochtends. Iedereen tot 27 jaar moet werken of leren. Wachtlijsten in de (jeugd)zorg moeten weg. Meer asfalt is geen oplossing, maar een aantal knelpunten moet worden aangepakt, zoals op de N9, de N201, de Westfrisiaweg en de Coentunnel/Westrandweg. Voor jongeren, starters en ouderen wil de PvdA 25.000 woningen bouwen. De partij is tegen een tunnelverbinding tussen de A6 en de A9, en vindt het beter om de bestaande wegen te verbreden. Tien procent van de provincieambtenaren moet tijdelijk van plek wisselen met gemeenteambtenaren. De provincie moet een eigen popfestival krijgen.

Ook de VVD vindt dat Schiphol verder mag groeien, binnen de beperking van het huidige aantal banen. Overlast wordt gecompenseerd uit een leefbaarheidsfonds. De partij wil onder meer een tweede Coentunnel en verbreding van provinciale wegen. In IJmuiden moet een tweede zeesluis komen. Kustverdediging moet in zee worden uitgebreid, niet op het land. Er moet meer aanbod komen van levensloopbestendige woningen. Te kleine gemeenten moeten fuseren. Haarlem krijgt een nieuw voetbalstadion.

Het CDA vindt dat Schiphol zijn huidige omvang mag houden maar de geluidsoverlast mag niet toenemen. De wegen van en naar Schiphol moeten worden verbeterd en op sommige plaatsen verbreed. Er moet meer onderzoek komen naar het verplaatsen van de landingsbanen van Schiphol naar zee. Tussen Almere en Amsterdam moet een goede openbaar vervoer-verbinding komen, onder het IJmeer door. Net als de VVD wil het CDA kustverdediging uitbreiden in zee in plaats van op het land.

GroenLinks wil dat in 2050 de helft van het energieverbruik in de provincie duurzaam is. In de Wieringermeerdijk moet een windmolenpark worden aangelegd. Een nieuwe grote sluis bij IJmuiden is niet nodig. Uitbreiding van Schiphol is niet aan de orde. GroenLinks is tegen de bouw van een grote stad naast Purmerend. Alleen als het niet anders kan, is bebouwing buiten verstedelijkt gebied toegestaan. Natuurverlies moet gecompenseerd worden. Boven de as Purmerend-Uitgeest moet de provincie ‘landelijk’ blijven. De provincie moet meer toeristen lokken, het liefst fietsers.

    • Merel Thie