Regeerakkoord en het buitenland

In een overzicht van het regeerakkoord in deze krant van 7 februari stond in de paragraaf over het buitenlandse beleid: ”Nederland moet een duidelijker bijdrage gaan leveren aan de totstandkoming van `het goede` in de wereld.”

Als dat er inderdaad gestaan had - de aanhalingstekens suggereren dat - dan zou dat reden genoeg zijn geweest om het kabinet onmiddellijk weer naar huis te sturen.

De krant zette met die samenvatting zijn lezers op het verkeerde been.

Het regeerakkoord zelf zegt op pagina 6: ”Nederland kan een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van ontwikkelingen ten goede in de wereld”. Dat is wat anders dan de krant deed voorkomen.

    • D.A. Leurdijk den Haag