Minder kinderen verdrinken

Riijswijk, 19 febr. Per jaar komen ongeveer twintig jonge kinderen om door verdrinking. 25 Jaar geleden kwamen ongeveer vier keer zo veel kinderen om het leven, meldde het CBS vandaag. Bij jongens is de daling sterker geweest dan bij meisjes. Toch verdrinken nog ongeveer tweemaal zoveel jongens als meisjes. De kans op verdrinking is het grootst bij kinderen van 2 jaar. Ongeveer twee derde van alle gevallen vindt in of rondom het ouderlijk huis plaats.