Groningse proef voor daders van huiselijk geweld

Groningen, 19 febr. Groningen start vandaag een proef met een huisverbod voor daders van huiselijk geweld. De politie mag al bij de dreiging van huiselijk geweld ingrijpen en een pleger van huiselijk geweld minimaal tien dagen de toegang tot zijn woning ontzeggen. Ook mag de pleger in die periode geen contact opnemen met de partner of de kinderen en moet hij of zij agressietherapie volgen. De nieuwe regeling staat omschreven in de nieuwe Wet tijdelijk huisverbod, die in 2008 landelijk van kracht moet worden. Tijdens de proef in Groningen kan het huisverbod uitsluitend worden opgelegd als de geweldpleger dat wil. Als de wet is aangenomen, kan het huisverbod worden afgedwongen.