Geen hulp meer voor migranten

Hulporganisatie Rode Halvemaan heeft haar steun aan ruim 300 in Mauretanië gestrande bootmigranten gestaakt. Dit uit protest tegen de „abominabele” omstandigheden waarin de migranten verkeren sinds zij aan identificatieprocedures zijn onderworpen door Spaans douanepersoneel. (Reuters)

EU-beleid immigratie: pagina 6