Een op elf AOW’ers woont in buitenland

Een op de elf gepensioneerden met een AOW-uitkering woont in het buitenland. De meesten wonen in België, Spanje en Duitsland. Tussen de 10.000 en 20.000 uitkeringen per maand gaan naar mensen in Turkije, Canada, de Verenigde Staten en Australië.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind januari 2007 ontvingen 2,6 miljoen mensen een AOW-uitkering. Hiervan gaan ongeveer 50.000 uitkeringen naar België, ongeveer 40.000 naar Spanje en 30.000 naar Duitsland.

Van de mensen in het buitenland krijgt 94 procent een onvolledige AOW-uitkering. Dat komt doordat zij tussen de 15 en 65 jaar niet alle jaren in Nederland hebben gewoond. „Elk jaar dat mensen hier niet wonen of geen premie afdragen, worden zij met twee procent gekort op hun uitkering”, legt een woordvoerder uit.

Van de AOW-uitkeringen die in Nederland worden uitbetaald, is acht procent een onvolledige uitkering. „De reden is dat zij geen AOW-aanspraken hebben opgebouwd over de jaren die zij in het buitenland hebben gewoond.”

Uit cijfers blijkt dat niet-westerse allochtonen veel vaker een onvolledige uitkering krijgen dan autochtonen. Van de Surinamers, Antillianen en Arubanen met AOW ontving eind januari 2007 ruim 85 procent een onvolledige uitkering. Bij de Turkse en Marokkaanse ouderen gold dit zelfs voor bijna iedereen.

„Het gaat voornamelijk om de eerste generatie allochtonen die op latere leeftijd naar Nederland is gekomen en die pas vanaf dat moment AOW-aanspraken kon opbouwen”, zegt de woordvoerder. Hij verwacht dat het aandeel onvolledige AOW-uitkeringen zal stijgen. Van de bevolking van 15 tot 65 jaar had dertien procent eind 2004 geen volledige AOW-aanspraken opgebouwd.

Volgens het CBS neemt het aantal AOW’ers steeds sneller toe. Van 1997 tot 2000 steeg het aantal AOW-uitkeringen met 28.000 per jaar. Sinds 2004 is de jaarlijkse groei meer dan 50.000 per jaar. In 2006 gingen 27.000 aanvullende bijstandsuitkeringen naar 65-plussers.