‘Busbedrijf Arriva moet boete krijgen’

Busbedrijf Arriva moet worden beboet voor de „grote wanprestatie”. De bussen van het bedrijf vertonen mankementen en werden dit weekeinde door de inspectie van de weg gehaald.

Tweede Kamerlid J. Mastwijk (CDA) en de Brabantse gedeputeerde E. Janse de Jonge (Verkeer, CDA) vinden het onaanvaardbaar dat het busbedrijf vanaf januari met onveilig materiaal heeft gereden en pleitten voor boetes wegens het niet nakomen van verplichtingen.

Afgelopen zaterdag keurde de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) zaterdag 21 bussen van vervoerder Arriva af. Slechts één van de Arriva-bussen werd goedgekeurd.

De inspectie controleerde onaangekondigd 22 bussen in het keuringsstation van de Rijksdienst Wegverkeer (RWD) in Den Bosch. Eén van de 22 bussen, afkomstig uit de gemeenten Den Bosch, Veghel en Zeeland, werd in orde bevonden. De andere zijn van de weg gehaald.

De inspectie zegt dat bijna alle bussen gebreken hadden aan de stuurinrichting, de remmen of de wielophanging. Een derde van de bussen had onveilige deuren. Van drie voertuigen is het kenteken ingenomen. In enkele gevallen is proces-verbaal opgemaakt tegen Arriva.

Arriva, dat na de keuring voertuigen van collega-vervoerders heeft geleend, meldt „geschokt” te zijn door de resultaten van de controle. „Blijkbaar bestaat er een hiaat tussen onze normen en die van de RDW”, aldus een woordvoerder. „Het is vooral heel kwalijk dat we kennelijk medewerkers en klanten onveilig vervoer hebben geboden.” Arriva zegt dat alle afgekeurde bussen zo snel mogelijk worden opgeknapt.

Vorige week maandag legden boze buschauffeurs van Arriva het busverkeer in Den Bosch korte tijd stil wegens de aanhoudende mankementen van de bussen. Tweede Kamerlid J. Mastwijk (CDA) zei vanochtend dat de actie van de chauffeurs kennelijk hout sneed. „Het is goed geweest dat de IVW naar aanleiding van hun klachten is opgetreden. Er kan wel eens iets met één bus aan de hand zijn, maar zo veel defecten tegelijk, dat duidt op iets ergs.”

Mastwijk pleit ervoor goed te kijken wat bij de aanbestedingen is afgesproken tussen Arriva en de provincie. „Het hoeft niet zo te zijn dat de vervoerder met nieuwe bussen rijdt, maar hij kan niet met oud of afgeschreven materiaal aankomen.”