Bepaalde vrijheden gelden voor iedereen

Het gegeven dat een ambtenaar van de burgerlijke stand in het kader van vrijheid van godsdienst volgens zijn/haar geweten bepaalde handelingen mag weigeren is in de Grondwet vastgelegd. Een beroep op het gelijkheidsbeginsel en daaruit voortkomende discriminatie is een ander grondrecht. Grondrechten kunnen in de praktijk met elkaar botsen. Het is dan niet ongebruikelijk dat in het kader van het gelijkheidsbeginsel de Commissie Gelijke Behandeling wordt ingeschakeld.

Zo ook in het geval van een ambtenaar in Leeuwarden die weigerde om homo`s te huwen. De Commissie stelde de ambtenaar enige jaren geleden in het gelijk. Maar ook kardinaal Simonis werd jaren geleden door het COC voor de rechter gesleept omdat hij een, overigens ontlokte, uitspraak deed over homoseksualiteit. Het COC werd toen ook in het ongelijk gesteld.

De huidige hetze van het COC betekent dat ambtenaren die het gelijk aan hun zijde hebben desondanks moeten worden geregistreerd en aan de schandpaal worden genageld. Deze actie is daardoor niet alleen onrechtmatig maar bovendien onfris en een typische handelwijze van deze organisatie. Opmerkelijker is dat onder anderen politici zich bij deze anti-christelijke hetze aansluiten.

COC, burgemeester Cohen en anderen verwijten christelijke ambtenaren datgene waaraan zij zichzelf schuldig maken. In onze samenleving is het een recht en een groot goed dat mensen een eigen mening en bepaalde vrijheden mogen hebben.

Homo`s maken hier aanspraak op maar christenen mogen dat recht blijkbaar niet hebben.

    • Mr. W. de Wit Oss