‘Talibaan voeren bevrijdingsoorlog’

De strijd van de Talibaan in Afghanistan wordt steeds meer „een bevrijdingsoorlog” tegen de NAVO-troepen. „Tegenwoordig steunt een groot deel van de lokale bevolking de militante operaties. Die ontwikkelen zich tot een soort nationalistische beweging, een verzetsbeweging.” Dat heeft gouverneur Orakzai van de Pakistaanse North-West Frontier Province gisteren gezegd op een persconferentie in Peshawar.

Orakzai is een vertrouweling van president Musharraf, die officieel een bondgenoot is in de Amerikaanse strijd tegen terreur. Vanuit de tribale, semi-autonome gebieden van de provincie die grenzen aan Afghanistan, bereiden de Talibaan volgens de Afghaanse president Karzai en de NAVO-stabilisatiemacht ISAF hun strijd in Afghanistan voor.

Orakzai geldt als de architect van het controversiële vredesverdrag tussen stamoudsten en de regering in de tribale regio Noord-Waziristan afgelopen september. Toen werd afgesproken dat het leger geen geweld meer zou gebruiken als de stamleiders zouden voorkomen dat de Talibaan vanuit het gebied aanvallen in Afghanistan zouden uitvoeren. Volgens ISAF is het geweld sindsdien juist drastisch toegenomen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice zei gisteren dat hoewel de VS de stamleiders steunen, er „eerlijk gezegd wat teleurstellingen waren” in Noord-Waziristan.

Orakzai stelde gisteren dat „maximaal 20 procent” van het geweld uit Pakistan komt. Karzai wees gisteren weer met een beschuldigende vinger naar Pakistan. Volgens hem zal het verwachte voorjaarsoffensief van de Talibaan „afhankelijk zijn van de steun die ze wel of niet krijgen buiten Afghanistan.” (AP, Reuters)