Straatverbod voor moderne tweewieler

De trendy zelfbalancerende miniscooter Segway mag sinds 1 januari de straat niet meer op, hoewel hij schoon en innovatief is. Vanuit de steden klinkt protest, hoort Paul Steenhuis

40 KM LOL: Oscar Gerritsen test Segway
40 KM LOL: Oscar Gerritsen test Segway

Nederland wil graag een innovatief land zijn, de hoofdstad wil graag milieuvriendelijker zijn en kondigde deze week allerlei maatregelen aan om dat te bevorderen, zoals een kwart miljoen huizen dubbel beglazen – maar de milieuvriendelijke en innovatieve een-persoons rolrijder, de Segway Personal Transporter, mag in Amsterdam, en in het hele land sinds 1 januari niet meer rijden op de openbare weg.

Je kunt rechtop staan op een Segway PT en zonder te tuimelen over voet- of fietspad rijden.

De Segway is een poging om de voetganger op een futuristische manier mobieler te maken. Als je op je tenen staat beweegt het apparaat vooruit, als je op je hakken gaat staan stopt-ie.

Er is veel ruimtevaarttechnologie verder ontwikkeld voor de computer en het apparaat tussen de wielen die de Segway in evenwicht houden.

Steeds vaker waren roedels toeristen afgelopen jaren op de Segway te zien in de Amsterdamse wijk de Jordaan, waar ze innovatief gemotoriseerd de stad verkenden. Ook in steden als Den Bosch, Utrecht en Maastricht reden steeds meer toeristen op Segways rond.

De tweewielers werden als snorfiets geclassificeerd, en dan mag je er vrij mee rond rijden. Maar sinds 1 januari worden ze als bromfiets beschouwd, en dan is een kentekenplaat verplicht, anders ben je niet verzekerd. De Rijksdienst voor het Wegverkeer kan de Segway niet als bromfiets erkennen, omdat er geen rem aan zit. En een bromfiets moet een rem hebben. De Segway remt te modern.

De Segway is te innovatief voor Nederland. De wet zou volgens de rijksdienst aangepast moeten worden. Minister Peijs van Verkeer ziet voorlopig niks in aanpassing van de wet, liet ze eind januari in antwoord op Kamervragen weten. Ze vindt gemotoriseerde tweewielers als de Segway, die zowel het trottoir als de weg en het fietspad kunnen gebruiken, te gevaarlijk. Ze wil Europese regels afwachten. Wethouders in verschillende steden, en deze week ook Kamerleden van de SP, PvdA en VVD, pleiten inmiddels voor aanpassingen van de regels, om transportmiddelen zoals de Segway wel toe te staan.

Omdat, zo heeft bijvoorbeeld de Amsterdams verkeerswethouder Tjeerd Herrema laten weten, vervoermiddelen als de Segway schoon zijn (ze werken op elektriciteit) en een oplossing kunnen bieden in vervanging van de auto en openbaar vervoer in de verstopte stad. „De Segway zou vooral in het probleem van the last mile een oplossing kunnen bieden,” zegt Florian Minderop van het bedrijf I Go, dat in Amsterdam Segways verkoopt en verhuurt.

„De Segway kan makkelijk mee in de auto of trein. De NS wil proeven nemen met Segway-stallingen. Het is echt een schone en innovatieve oplossing om het verkeer te ontlasten. Je zou ook kunnen denken aan bedrijven die medewerkers Segways laten gebruiken, voor vervoer tussen werk en station of parkeerplaats.” Zowel in Helmond, Maastricht, Den Bosch, Nijmegen en Utrecht worden proeven met de Segway gedaan om verkeersdrukte tegen te gaan.

HYPE

Toen de Segway in 2001 door de Amerikaanse uitvinder Dean Kamen gepresenteerd werd in de Verenigde Staten, werd het apparaat gehyped als het moderne transportmiddel dat altijd rechtop bleef staan. Het aanvankelijk verwachte succes bleef uit en in de media was er veel leedvermaak over foto’s van bijvoorbeeld president Bush die van de zelfbalancerende tweewieler kukelde.

„De hype was toen te groot, die reacties waren een correctie”, denkt Minderop. Maar hij ziet nu dat men steeds meer de mogelijkheden van de gedurig verbeterde tweewieler ziet. In Europese landen als Spanje, Italië, Frankrijk, België en Oostenrijk mag de Segway op de openbare weg. In Duitsland wordt de wet aangepast, om Segways op het voetpad toe te staan tot snelheden van 6 km/u, en op het fietspad tot 20 km/u.

traplopende rolstoel

De naam Segway is een Engelstalige verbastering van de Italiaanse werkwoordsvorm segue, wat zowel duidt op soepele verplaatsing, overgang als op volgen. De Segway is een vervolg van uitvinder Kamen op de zelfbalancerende rolstoel met vier wielen die hij ontwikkelde, de iBOT, waarmee gehandicapten in de stoel bijvoorbeeld een trap konden op – en afgaan, omdat de iBOT zich als het ware op twee wielen kon oprichten.

De Segway wordt tegenwoordig ook door gehandicapten gebruikt die wel kunnen staan maar moeilijk lopen, en wordt erg gewaardeerd, omdat de gebruiker de wereld inkijkt op de ooghoogte van normale staande mensen, of nog iets hoger.

Het Nederlandse verbod sinds 1 januari 2007 op Segway-gebruik dupeert ook gehandicapten. Daarom heeft het VVD-kamerlid De Krom minister Peijs schriftelijk gevraagd of er geen aanpassing van de regels kon komen, zodat in ieder geval gehandicapten met de Segway rijden kunnen. De minister antwoordde op 23 januari dat ze gaat onderzoeken ‘of de Segway onder bepaalde voorwaarden als gehandicaptenvoertuig aangemerkt kan worden’.

Inmiddels zijn er ook andere toepassingen in onderzoek. De marechaussee op Schiphol doet een proef met de Segways: ze zijn snel, wendbaar, de berijder heeft goed overzicht en is makkelijk benaderbaar. Ook bij de NS en in andere bedrijven waar mensen grote afstanden moeten afleggen worden proeven met Segways gedaan.

Of gewone burgers de voetgangersscooter ook mogen gebruiken in Nederland, is dus onduidelijk.

Voorlopig is de futuristische aanblik van mensen op de Segway op straat in Amsterdam en elders in Nederland niet aan de orde. De tweewieler mag alleen op privéterrein gebruikt worden. Maar maart volgende maand wil de Tweede Kamer de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat vragen om de Segway in Nederland ruim baan te geven.

    • Paul Steenhuis