Kernenergie geen optie tegen bestrijding broeikaseffect

In het hoofdartikel in deze krant van 31 januari onder de kop `Gemiste kansen` wordt als enige oplossing voor de bestrijding van het broeikaseffect kernenergie genoemd. Kernenergie is echter wel het laatste waar men aan zou moeten denken.

Ten eerste kan het maar voor een klein deel aan de oplossing bijdragen. Ten tweede zijn de grondstoffen voor kernenergie bij de huidige stand van techniek eindig. Ten derde is het probleem van het kernafval nog steeds niet opgelost. Ten vierde vergemakkelijkt de toepassing van kernenergie de proliferatie van kernwapens.

Deze laatste twee problemen zijn al decennia bekend, maar niet opgelost. Waarom zou het nu opeens wel lukken om ze op te lossen? Ten vijfde gaat de toepassing van kernenergie gepaard met onaanvaardbare risico`s: er is al tweemaal een groot ongeluk met een kerncentrale gebeurd (Harrisburg en Tsjernobyl) dat door risicodeskundigen vooraf voor onmogelijk werd gehouden. Wat zijn hun risicoschattingen dan waard?

Het uitsluitend noemen van kernenergie als oplossing voor het broeikaseffect wekt bovendien een misplaatst gevoel dat we verder niets hoeven te doen. De kansen die we daardoor écht missen liggen op het terrein van zon, wind en energiebesparing. Waarom zijn er nog huizen zonder zonneboiler of spouwmuurisolatie? Of dubbel glas? Verplicht de woningbouwverenigingen om hun opgepotte geld in energiebesparing te steken! Maak de energietarieven progressief, zodat de de verspillers onder de huiseigenaren gedwongen worden om te investeren in energiebesparende maatregelen, terwijl degenen die zuinig zijn (en vaak minder draagkrachtig) gespaard worden. Stel hogere eisen aan de energiezuinigheid van apparaten en vooral auto`s. Breng eindelijk het openbaar vervoer eens op orde. U zult zien wat een bedrijvigheid en technische vooruitgang dit zal opleveren, naast de beoogde terugdringing van de CO2 -uitstoot.

    • Christa Heyting Bennekom