Interview met Wouter Bos (1)

”Geen”, antwoordt Wouter Bos (Zaterdags Bijvoegsel, 10 februari) op de vraag welke prijs zijn PvdA heeft moeten betalen voor het regeren met twee christelijke partijen.

Wij hebben echter met ontzetting kennisgenomen van punt IV.11 (pagina 37) uit het coalitieakkoord. In die alinea stelt het nieuwe kabinet dat het ambtenaren van de burgerlijke stand wordt toegestaan te weigeren huwelijken van paren van gelijk geslacht te voltrekken.

Wouter Bos doet die afspraak af als `staande praktijk`. Maar in dit geval is de `staande praktijk` verwerpelijk. Ambtenaren van de burgerlijke stand moeten simpelweg worden gehouden democratisch tot stand gekomen wetten uit te voeren. Sterker nog, ze hebben voor de rechtbank gezworen ”de wettelijke voorschriften, de burgerlijke stand betreffende, met de meeste nauwgezetheid op te volgen”.

Hoe vérstrekkend de bewuste passage in het akkoord is, wordt duidelijk als we Bos` opmerking over André Rouvoet in het interview - ”André zegt altijd: ik heb geen probleem met homo`s, ik heb een probleem met het huwelijk”, - toepassen op een andere minderheid: ”André zegt altijd: ik heb geen probleem met Marokkanen, ik heb alleen een probleem als ze met elkaar mogen trouwen”.

Het voornemen (in hetzelfde regeerakkoord) om als onderdeel van het homo-emancipatiebeleid het ”respect voor verschil te bevorderen”, ”met name in etnische kring” en de maatregelen die het akkoord ter bestrijding van homodiscriminatie in het vooruitzicht stelt, zijn ongeloofwaardig als tegelijkertijd ambtenaren wordt toegestaan homoseksuelen te discrimineren.

Alsof de zogenaamde staande praktijk al niet erg genoeg is, gaat het kabinet nog een stapje verder. De eerder aangehaalde alinea in het coalitieakkoord eindigt namelijk met de zin: Mochten er in de gemeentelijke praktijk problemen ontstaan, dan zullen initiatieven worden genomen om de rechtszekerheid van gewetensbezwaarde ambtenaren veilig te stellen.” Niet de rechtsgelijkheid van homo`s en hetero`s is voor dit kabinet dus uitgangspunt, maar de rechtszekerheid van de gewetensbezwaarde ambtenaar. De in het vooruitzicht gestelde initiatieven betekenen niets minder dan dat dit kabinet bereid is ook wettelijk vast te leggen dat ambtenaren mogen weigeren homo`s te trouwen.

Wat is de volgende stap? Woningbouwverenigingen die mogen weigeren woningen aan homo`s te verhuren? Ambtenaren die mogen weigeren samenwonende homo`s huursubsidie te verstrekken?

Als de PvdA stelt geen prijs te hebben betaald voor het regeren met twee christelijke partijen, dan is duidelijk welke waarden deze partij hooghoudt ten aanzien van homoseksuelen: geen.

    • Ej.M. Ackerman
    • J.H. Smits
    • Ambtenaar bij de Rijksoverheid