Huis VS tegen uitbreiding troepen Irak

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteravond voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak de strategische aanpak van president George W. Bush afgewezen.

Het Huis nam met 246 tegen 182 stemmen een resolutie aan die de zending van 21.500 extra militairen naar Irak afwijst. Bush besloot vorige maand tot deze extra troepenzending in een poging het aanhoudende geweld in Irak tegen te gaan.

De resolutie heeft alleen symbolische waarde. Bush had al vóór de stemming aangekondigd dat hij haar niet zou overnemen. Volgens de Amerikaanse grondwet heeft de president als leider van de strijdkrachten de vrijheid om in tijden van oorlog zelfstandig zijn strategie te bepalen.

Toch wordt de resolutie in de VS uitgelegd als een nederlaag voor Bush. Met de stemming is nu voor het eerst formeel vastgelegd dat een meerderheid van het Huis – net als een meerderheid van het Amerikaanse volk – geen vertrouwen meer heeft in de wijze waarop hij leiding geeft aan de oorlog.

Zeventien van de 201 Republikeinse leden – een kleine 10 procent van alle partijgenoten van Bush in het Huis – stemden bovendien met de Democratische meerderheid mee.

Het Witte Huis stelde de afgelopen weken uitvoerige pogingen in het werk om te beletten dat het tot deze stemming kon komen. Twee weken geleden leidde dat ertoe dat de Senaat er op procedurele gronden niet in slaagde over een resolutie te stemmen die Bush’ nieuwste oorlogsplannen afwijst.

De meerderheidsleider van de Democraten in de Senaat, Harry Reid, heeft aangekondigd dat hij vandaag een nieuwe poging zal doen om ook de Senaat tot een formele stemming te laten komen. Kritische uitlatingen van diverse Republikeinse senatoren maken het hoogst aannemelijk dat ook de Senaat, waar de Democraten een minieme meerderheid van 51 tegen 49 zetels hebben, zich met een ruim verschil tegen de nieuwe strategie van Bush zal keren. Dan zou het volledige Congres de plannen hebben afgewezen.

De resolutie van het Huis keert zich overigens alleen tegen extra troepenzendingen; niet tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in Irak. Verwacht wordt dat de resolutie een heftig vervolgdebat krijgt, omdat een deel van de Democraten vindt dat hun partij nu de financiering van de oorlog moet gaan blokkeren.

Formeel heeft het Congres daarvoor de bevoegdheid. Maar Democratische leiders hebben deze optie tot nu toe verworpen omdat dit, zeggen ze, de Amerikaanse troepen in gevaar zou brengen. Peilingen wijzen erop dat de bevolking in meerderheid voorstander is van stopzetting van de financiering.