Het klimaat als spelletje

In de bijlage Academische Jaarprijs van 20 januari komt hoogleraar milieuwetenschappen Pier Vellinga aan het woord. In het kader van een te ontwikkelen klimaatgame spreekt hij over `good guys` en `bad guys`. Laatsgenoemden zijn dan de mensen die de wereld naar de verdoemenis willen helpen door bijvoorbeeld veel broeikasgassen uit te stoten. Ook geeft hij het voorbeeld van energiebedrijven die in de jaren tachtig zand gestrooid zouden hebben in de wetenschappelijke machine door de klimaatscepsis aan te wakkeren. Blijkbaar kan hij er moeilijk mee leven dat er diverse opvattingen over de invloed van de mens op het klimaat bestaan. Het in dezelfde bijlage opgenomen artikel over de eeuwig stijgende zeeën kan dan waarschijnlijk zijn goedkeuring ook niet verdragen. Dit denken in termen van goed en slecht en een zo beperkte visie op het wetenschapsbedrijf is een hoogleraar toch werkelijk onwaardig.

    • Ir. Oswin Kerkhof