Ex-WAO’ers vinden na verlies uitkering steeds vaker werk

Een derde van de WAO’ers die zijn herkeurd en die op het moment van de herkeuring geen baan hadden, heeft na anderhalf jaar werk. Dat is aanzienlijk meer dan de eerder vastgestelde 11 procent herkeurden die na vier maanden van begeleiding naar de arbeidsmarkt een baan vindt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat demissionair minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CDA) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de Tweede Kamer leidden de reïntegratiepercentages herhaaldelijk tot vragen van de oppositiepartijen. De zorg over het lot van de herkeurden heeft ertoe geleid dat in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet onder meer is afgesproken dat de herkeuringen van WAO’ers boven de 45 jaar worden teruggedraaid.

Van alle WAO’ers die na de herkeuring geen of een lagere uitkering kregen, had 64 procent op dat moment geen werk. Achttien maanden later heeft van hen 32 procent wel werk. In totaal werkt na anderhalf jaar meer dan de helft van de herkeurde WAO’ers, inclusief degenen die al werk hadden.

In een begeleidende brief schrijft de minister dat het uitkeringsinstituut UWV steeds beter in staat is om ‘maatwerk’ te leveren bij de reïntegratie. „De begeleiding sluit vaker aan bij de eigen wensen en behoeften”, schrijft de minister.

Steeds meer herkeurden (11 procent in 2005 en 18 procent in 2006) kiezen voor een zogenoemde individuele reïntegratieovereenkomst, waarbij zij zelf een reïntegratiebedrijf mogen uitkiezen.

Meer dan de helft van de ondervraagde herkeurden is niet tevreden over de ondersteuning van het UWV. De minister plaatst hierbij de kanttekening dat al deze mensen hun uitkering geheel of gedeeltelijk hebben verloren.

Hoewel de herkeurden het UWV een 4,8 geven voor de zorgvuldigheid bij de herkeuringen, concludeert De Geus dat de uitvoering van deze operatie „met kleine stapjes” lijkt te verbeteren. Hierop kwam de afgelopen jaren veel kritiek, zowel van WAO’ers als van keuringsartsen zelf.