Correcties & aanvullingen

Plasterk

In het artikel Ware baldadigheid (16 februari, pagina 17) staat dat Ronald Plasterk een stukje ‘Mr. Tambourine Man’ zong als begin van een Buitenhof-column in oktober 2005, voor de herverkiezing van Bush. Bush’ herverkiezing was echter in november 2004.