Pasgeboren baby’s

Zelfs de meest verstokte misantroop wil, naar verluidt, wel eens overvallen worden door een golfje van vertedering bij de aanblik van een pasgeboren baby. Ik denk dat het ongeveer zo moet zijn te verklaren. Anders zou ik het ook niet weten waarom zelfs het aantreden van een christen-fundamentalistisch kabinet met een zekere vorm van optimistische geamuseerdheid wordt gadegeslagen.

Camielke Eurlings op Verkeer en Waterstaat! De vertedering slaat je in huizenhoge golven om het hart. Over pasgeboren baby’s gesproken. Hij is al zoveel lange jaren jong en veelbelovend dat hij er zijn beroep van heeft gemaakt.

Het heeft natuurlijk ook te maken met die onschuld die pasgeborenen kenmerkt. Het nieuwe kabinet is nu nog geheel vrij van smetten. Laten we er maar van genieten, want lang zal het niet duren. Ik kan me herinneren hoe bij het aantreden van het eerste kabinet-Balkenende al een paar uur na de bordesscène de eerste kersverse excellentie moest aftreden.

Nou ja, vrij van smetten. Laten we zeggen dat het niet van smetvrees getuigt om een minister die enkele maanden geleden nog zijn ontslag indiende vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de dood van elf asielzoekers, opnieuw als minister te presenteren. Maar bij pasgeboren baby’s moet je misschien ook geen smetvrees hebben.

Persoonlijk kijk ik het meeste uit naar het optreden van Ronald Plasterk, de minister van Columns. Hij zal de eer van ons columnisten hoog moeten houden. Dat zal niet makkelijk worden. Bijna alle opvattingen die hij de afgelopen jaren in zijn columns heeft verkondigd, druisen in tegen het regeerakkoord. Om zijn geloofwaardigheid te behouden zal hij ook binnen het kabinet zijn strijd tegen het bijgeloof van christenen en creationisten als Maria van der Hoeven, die als onderwijsminister nog open wilde staan voor alternatieven voor de evolutie, moeten voortzetten. Een paar weken geleden veroorloofde hij zich in een van zijn columns zelfs een godslasterlijk vloekje. Dat wil ik vier jaar lang blijven horen.

Nou ja, vier jaar. Zo lang heeft geen enkel kabinet-Balkenende het tot nu toe uitgehouden.

Ilja Leonard Pfeijffer

Romancier en dichter.

    • Ilja Leonard Pfeijffer