Nooit meer slapen met de ramen open

Waar winden stedelingen zich over op? In Breda maken actievoerders stennis over een rondweg. „Maak er een park van.”

De zuidelijke rondweg bij Breda. Actievoerders zien de weg het liefst verdwijnen. Foto Joyce van Belkom Nederland, Breda, 15-02-2007 De zuidelijke ring van Breda word misschien verbreed om de dagelijkse files te verminderen © Joyce van Belkom verkeer Belkom, Joyce van

Zes jaar lang, zeggen omwonenden van de zuidelijke rondweg in Breda, hebben we gewacht op de plannen van de gemeente om de overlast te beperken. „En dan komen ze met dit”, zegt bewoner Marga Kanters. „Dit noem ik geen oplossing.” Buiten gonst het verkeer. In haar hand houdt ze het plan om de doorstroming te verbeteren op de zuidelijke rondweg, ter plaatse ook wel aangeduid als ‘zuidelijke rotweg’.

Decennialang hebben omwonenden gestreden tegen het drukke verkeer. Met succes. Begin jaren negentig werd een snelweg door de bossen van de stad aangelegd die het rijden over de zuidelijke rondweg voor doorgaand verkeer overbodig maakte. In 1994 kon daardoor de weg worden versmald. Het aantal auto’s en trucks daalde snel, en omwonenden konden opgelucht ademhalen. „Maar ja”, zegt wethouder Wilbert Willems (GroenLinks). „Het autoverkeer neemt overal weer toe. Ook hier.” Inmiddels rijden er weer 30.000 auto’s per etmaal, met horten en stoten, optrekkend en afremmend, en het klagen van omwonenden is weer begonnen. „Wij kunnen niet met open ramen slapen”, zegt bewoner Rob Boemen. De bewoners maken zich ook zorgen over de luchtkwaliteit.

Burgemeester en wethouders dachten de omwonenden tegemoet te komen door de doorstroming te verbeteren. Voor 1,4 miljoen euro wordt deze zomer een pakket maatregelen uitgevoerd: de aanleg van fluisterasfalt; het moderniseren van de verkeerslichten; het afsluiten van een afrit en de aanleg van extra rijstroken ter hoogte van twee kruisingen. „Dit alles gaat de leefbaarheid zeker vergroten”, zegt wethouder Willems. Er zullen minder files op de rondweg staan. Er zal minder worden geremd en opgetrokken. Zo zal er minder luchtvervuiling optreden en ook de geluidsoverlast zal verminderen. Willems: „Het zou natuurlijk beter zijn als meer mensen met de bus of de fiets door Breda heen zouden rijden, maar er is nu eenmaal autoverkeer en wat ik nu probeer, is de leefbaarheid in de aangrenzende wijken te verbeteren.”

Bij de actievoerders is het plan slecht gevallen. „Pappen en nathouden”, is het oordeel. Zij willen rigoureuze maatregelen. „Als je de doorstroming wil bevorderen, haal dan de verkeerslichten bij ons voor de deur weg en laat automobilisten aan de rand van de stad gedoseerd toe tot de rondweg”, zegt Marga Kanters. Een andere mogelijkheid is de weg te ondertunnelen, naar voorbeeld van de snelweg door Maastricht. „Heb daartoe de moed”, houdt bewoner Rob Boemen de politiek voor, je zou op z’n minst het autoverkeer kunnen dwingen de rondweg te mijden. Maar het allerbeste, zegt hij, is toch wel om een groot gedeelte van de stadsweg te sluiten. „Maak er een park van.”

Actievoerders en gemeente maken ruzie over de aard van het verkeer. Onderzoek van de provincie Brabant wees uit dat 5 procent van alle verkeer doorgaand verkeer is. De rest van het verkeer heeft Breda als bestemming. Daar zit bovendien niet veel vrachtverkeer bij, stelt het Bredase college. „Het percentage vrachtverkeer is in vergelijking met andere stadsontsluitingswegen bijzonder laag.” De actievoerders bestrijden dit. Een van hen heeft wethouder Willems beticht van „leugens” en hem uitgenodigd zelf maar eens vanuit het slaapkamerraam te komen kijken naar het doorgaande vrachtverkeer dat helemaal niet op de weg zou mogen rijden. Willems: „Ik begrijp heel goed dat de bewoners geen auto’s voor hun deur willen hebben. Maar wat de actievoerders soms allemaal beweren, grenst aan het ongelooflijke. Kennelijk is de zuidelijke rondweg een trauma voor bewoners, een open zenuw in de stad.”

Er zijn ook bewoners die het plan verwelkomen. Dat zijn vooral de bewoners van het Ginneken, een buurt die zegt te lijden onder het vele sluipverkeer dat de drukke zuidelijke rondweg mijdt. Bewoner en verkeerskundige Peter Bakker: „In de ochtendspits staan hier lange rijen auto’s met daartussen fietsende scholieren. Wij zijn blij met de maatregelen op de rondweg. Die verbeteren de doorstroming en dat is ook voor de omwonenden daar goed. Ze gaan er alleen maar op vooruit.”

    • Arjen Schreuder