Ivanov klimt in hiërarchie van Kremlin

De Russische president Poetin heeft minister van Defensie Sergej Ivanov gisteravond benoemd tot plaatsvervangend premier. De promotie vergroot de kans dat Ivanov Poetin zal opvolgen als president. Poetins wettelijke ambtstermijn loopt over iets meer dan een jaar af.

Met zijn benoeming krijgt Ivanov dezelfde rang als Dmitri Medvedev, die wordt gezien als de andere grote kanshebber bij de verkiezingen. Ivanov is ontheven van zijn taak als minister van Defensie. In een op televisie uitgezonden toespraak sprak Poetin gisteren zijn lof uit voor de manier waarop de minister zijn taken had vervuld.

Als leeftijdgenoot van Poetin (54) studeerde Ivanov ook aan de universiteit van Leningrad en werkte hij net als de president voor de geheime dienst KGB. Afgelopen tijd speelde hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het Russische buitenland- en veiligheidsbeleid.

Als plaatsvervangend premier blijft hij verantwoordelijk voor Ruslands militair-industriële complex. Ook wordt hij belast met de supervisie van een deel van de economie.

Onder het Russische publiek geldt tegenstrever Medvedev (41) als een liberalere kandidaat dan Ivanov. Hij werd in 2005 verantwoordelijk voor de besteding van tientallen miljarden euro’s aan sociale programma’s. Door die projecten, die hij talloze keren op kleurrijke wijze op televisie presenteerde, is Medvedev, tevens voorzitter van de raad van bestuur van energieconcern Gazprom, populair bij het Russische volk.

President Poetin geniet volgens opiniepeilingen de steun van circa 70 procent van de Russische bevolking. Omdat de audiovisuele media in Rusland onder sterke invloed staan van het Kremlin, wordt algemeen aangenomen dat het volk zal stemmen op degene die hij als favoriet aanwijst.

Chef belastingdienst Anatoli Serdjoekov, een loyale medewerker zonder militaire ervaring uit Sint Petersburg, volgt Ivanov op Defensie op. Serdjoekov was degene die het olieconcern Yukos namens de staat voor tientallen miljoenen aan vermeend ontdoken belasting aansloeg. Het bedrijf is inmiddels failliet, en de eigenaar, multimiljardair Michail Chodorkovski, die ook politieke aspiraties had, zit een celstraf van negen jaar uit wegens belastingontduiking.

Chef-staf van het Russische leger, generaal Joeri Baloejevski, dreigde gisteren dat Rusland zich zal terugtrekken uit het INF-verdrag van 1987. Daarin beloofden de VS en de toenmalige Sovjet-Unie elkaar de middellangeafstandsraketten in Europa op te ruimen.

In een reactie op Amerikaanse plannen voor een nieuw nucleair verdedigingssysteem, dat in Polen of Tsjechië zou worden gesitueerd, waarschuwde Poetin eerder ook al dat Rusland zich niet meer gedwongen voelt zich aan het verdrag te houden. (AP, Reuters)