Iran zinspeelt op concessie in conflict over kernprogramma

Rotterdam. Iraanse leiders hebben de afgelopen dagen gesuggereerd dat Iran zou kunnen overwegen de verrijking van uranium te bevriezen, zoals de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties eist. Tot dusverre hield Iran vol dat van opschorting van de verrijking geen sprake kon zijn. Maar ex-minister van Buitenlandse Zaken Velayati, adviseur van Opperste Leider ayatollah Khamenei, wees er gisteren in de Franse krant Libération op, dat Iran eerder onder het bewind van president Khatami wel met een dergelijke maatregel akkoord was gegaan. Dat had het conflict over het Iraanse nucleaire programma niet opgelost, zei hij. ”Wij hebben maar één rode lijn: eerbiediging van ons recht op nucleaire energie.” Het Westen beschuldigt Iran van een geheim kernwapenprogramma. Teheran ontkent dat met kracht.