IND neemt op Aruba aanvragen naturalisatie over

Willemstad, 16 febr. Op Aruba ingediende aanvragen tot naturalisatie worden voortaan behandeld door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Voorheen was het Arubaanse Departement van integratie, beleid en toelating van buitenlanders (Dimas) hiervoor verantwoordelijk. De aanvraag tot naturalisatie is de laatste stap in het proces tot het verkrijgen van een Nederlands paspoort. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de aanvrager vijf jaar op Aruba wonen. Dimas behoudt een adviesfunctie en blijft verantwoordelijk voor het afgeven van de verblijfsvergunningen, die ieder jaar moeten worden verlengd. Aruba`s toeristenindustrie trekt veel arbeiders uit de omringende landen.