Gevangenen zitten straf uit in eigen land

Nederlanders die in andere Europese landen een gevangenisstraf uitzitten, kunnen vanaf 2010 hun straf in eigen land uitzitten. De Europese ministers van Justitie zijn daar gisteren mee akkoord gegaan.

Het zogeheten kaderbesluit dat zo’n gevangenenuitruil tussen de EU-landen regelt, gaat in in 2010 en geldt alleen voor gedetineerden die nadien veroordeeld zijn. De uitruil zal bovendien gefaseerd plaatsvinden om te voorkomen dat landen in één keer een grote groep eigen ingezetenen moeten opnemen.

Met name Nederland zou dan in de problemen komen, zo zei minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) na afloop van de vergadering. In Nederlandse gevangenissen zitten 300 gedetineerden uit andere Europese landen, terwijl er zo’n 1.500 Nederlanders elders in Europa vastzitten.

Uitruil van gevangenen is nu alleen mogelijk na instemming van het land waar de gevangene vastzit en met instemming van de gedetineerde zelf. In de toekomst zijn landen verplicht mee te werken en is instemming van de gedetineerde niet meer nodig.

De ministers van Justitie bereikten gisteren ook overeenstemming over Europese wetgeving die politiesamenwerking tussen de lidstaten moet verbeteren. Zo moet het op termijn mogelijk worden om bestanden van vingerafdrukken en telefoonverkeer onderling uit te wisselen. Dat is nu alleen mogelijk na tijdrovende rechtshulpprocedures. Politiekorpsen in de grensstreken krijgen de bevoegdheid om onder bepaalde omstandigheden in het buurland te opereren. Het zal overigens nog geruime tijd duren voordat die onderlinge informatieuitwisseling praktijk is. Als de wetgeving op Europees niveau geregeld is, moet nationale wetgeving nog worden aangepast.

EU-voorzitter Duitsland verwacht op korte termijn overeenstemming te bereiken over Europese wetgeving die het zaaien van haat of het aanzetten tot racisme en xenofobie strafbaar stelt.