Geen rente over terug te betalen zorgtoeslag

Burgers die vorig jaar te veel huur- of zorgtoeslag hebben ontvangen en die aan de Belastingdienst moeten terugstorten, hoeven hierover geen rente te betalen. Ook krijgen ze automatisch van de fiscus een aanbod voor een afbetalingsregeling.

Dit heeft minister Zalm (Financiën, VVD) gisteren in zijn laatste optreden als minister in de Tweede Kamer toegezegd. De Kamer had hierop aangedrongen, omdat men vreest dat mensen met lage inkomens in financiële problemen kunnen komen als ze toeslagen moeten terugbetalen. „Ik denk dat ik hiermee het hart uit de discussie heb gehaald”, zei Zalm.

Tot nu toe moesten burgers zelf vragen om kwijtschelding van de rente of betaling in termijnen, ook als de fout van de te veel ontvangen toeslag te wijten was aan de Belastingdienst. Dit heeft tot ergernis en in sommige gevallen tot acute financiële problemen geleid, betoogden Kamerleden.

Vorig jaar kreeg de Belastingdienst de taak om de nieuwe zorg- en huurtoeslagen uit te keren. De hoogte van deze toeslagen is inkomensafhankelijk. Voor de Belastingdienst trok deze taakuitbreiding een zware wissel op de capaciteiten van de computersystemen. Zalm erkende gisteren dat deze systemen aan alle kanten kraken. Hij ontkende dat de problemen worden veroorzaakt door personeelsgebrek. Het personeelsbestand van de Belastingdienst is de afgelopen kabinetsperiode met 10 procent afgenomen.

Bij de invoering van het toeslagensysteem bleek dat 900.000 huishoudens (op een totaal van 6 miljoen) hun aanvraag niet goed hadden ingevuld. Om rechthebbenden niet te duperen besloot de Belastingdienst tot ruimhartige toekenning. Hierdoor ontvingen deze huishoudens een voorlopige toeslag waarop 170.000 huishoudens achteraf gezien geen recht of slechts gedeeltelijk recht hadden. Het merendeel heeft de terugvordering betaald. Nog 23.000 huishoudens moeten de te veel ontvangen toeslag terugbetalen.

Na 12 jaar ministerschap nam Zalm gisteren afscheid van de Kamer met een informele afsluiting.