Geen regels EU voor flexwerk

De Nederlandse regering ziet niets in Europese regels, die deeltijdwerk of andere vormen van flexibele arbeid aan banden willen leggen. Dat zei demissionair minister Aart Jan de Geus (CDA, Sociale Zaken) gisteren tijdens een overleg met Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tijdens de laatste bijeenkomst van ministers voor Sociale Zaken uit de 27 EU-lidstaten in januari in Berlijn bleek, dat verschillende landen meer bescherming willen voor flexwerkers.

De Kamerleden Ad Koppejan (CDA), Paul Ulenbelt (SP) en Ton Heerts (PvdA) zijn ook terughoudend over Europese bemoeienis op dit terrein. „Harmonisatie van arbeidsrecht vinden wij niet nodig”, zei Ulenbelt. Hij doelde ook op het Groenboek over het arbeidsrecht van de Europese Commissie, waarin meer rechtsbescherming voor flexwerkers centraal staat. „Zulke maatregelen staan haaks op het Nederlandse beleid. Met meer regels zet je de zaak op slot voor jongeren die de arbeidsmarkt op willen”, lichtte Koppejan toe.