Endstra-erven dienen klacht in

De erven Endstra beschuldigen het kantoor van advocaat Bram Moszkowicz van het lekken van vertrouwelijke stukken over de in 2004 vermoorde vastgoedhandelaar Willem Endstra. Ze hebben gisteren een klacht tegen Moszkowicz ingediend bij de orde van advocaten.

De familie van Endstra baseert de beschuldiging op een onderzoek van de Rijksrecherche naar een uitzending van het televisieprogramma Nova in 2002. Daarin werden stukken getoond uit een vertrouwelijk strafdossier over Endstra waarop het handschrift van een medewerker van Moszkowicz staat.

Het onderzoek is deze week toegevoegd aan het strafdossier van Willem Holleeder. Moszkowicz was jarenlang advocaat van hem en Endstra. Al sinds de arrestatie van de Heinekenontvoerder, nu ruim een jaar geleden, speelt de vraag of Moszkowicz Holleeder wel bij kan staan zonder zijn ambtseed ten opzichte van Endstra te schenden.

Holleeder wordt beschuldigd van afpersing van, onder anderen, Endstra. Die beschuldiging is mede gebaseerd op verklaringen van Endstra zelf. In een reactie verklaart Moszkowicz dat hij nog niet inhoudelijk wil ingaan op de klacht van de erven Endstra. „Ik beraad me op de nu ontstane situatie en ga daarover eerst met mijn cliënt overleggen.”

De suggestie van de Rijksrecherche dat de door Nova getoonde stukken afkomstig zijn van het kantoor van Moszkowicz, wordt door de strafpleiter zelf ontkend.

Moszkowicz heeft gisteren een kort geding tegen Jort Kelder verloren. De hoofdredacteur van Quote heeft zich meermalen kritisch uitgelaten over de dubbelrol van Moszkowicz en noemde hem op de radio een „maffiamaatje”. Moszkowicz eiste dat Kelder zijn beschuldigingen zou staken. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen door Kelder. Moszkowicz gaat tegen deze beslissing in beroep.