Den Haag redt festival Pure Jazz van faillissement

den haag, 16 febr.De gemeente Den Haag verleent het Pure JazzFest een extra financiële injectie van twee ton. Dat geld is nodig om het festival van een faillissement te redden en dit jaar een tweede editie mogelijk te maken. Een motie van de SP-fractie tegen het plan haalde het niet. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunt het collegevoorstel, zo bleek donderdag. De eenmalige bijdrage is nodig voor het bereiken van een zogenoemd crediteurenakkoord. Dit bedrag wordt als achtergestelde lening beschikbaar gesteld en kan in de toekomst worden teruggevorderd op het eigen vermogen. Door tegenvallende bezoekersaantallen en te weinig sponsorgelden kampte het festival met een tekort van bijna een half miljoen euro. Wethouder Jetta Klijnsma (PvdA, Cultuur) heeft bovendien een nieuw bestuur aangesteld bestaande uit zes personen. Deze groep gaat op zoek naar een nieuwe zakelijk leider. Het Pure JazzFest moest de leegte vullen die ontstond door het vertrek van het North Sea Jazz Festival naar Rotterdam. Maar de eerste versie van het nieuwe festival trok slechts 5.000 bezoekers, terwijl op 18.000 was gerekend. Gezien de artistiek vernieuwende inhoud meent de raad echter dat het festival potentie heeft om de uitstraling van Den Haag als cultuur- en festivalstad te versterken en heeft daarom besloten tot de steun.