CDA niet onder de indruk van ophef De Jager

Een bedrijf waarvan aanstaand staatssecretaris van Financiën De Jager aandeelhouder is, was te laat met het betalen van pensioenpremies.

Het CDA handhaaft de kandidatuur van zakenman Jan Kees de Jager voor het staatssecretariaat van Financiën. Over de persoon van De Jager werden gisteren vragen opgeworpen door het televisieprogramma Nova.

Een bedrijf waarvan De Jager een van de aandeelhouders is, had bij werknemers pensioenpremies ingehouden maar niet afgedragen aan de pensioenverzekeraar. In totaal ging het om 40.000 euro aan premies.

Het CDA verwijst naar een schriftelijke verklaring van Codim, het bedrijf in kwestie. Hierin wordt benadrukt dat De Jager geen bestuurder of directeur is, maar een van de aandeelhouders. Wel was hij tot vanochtend directeur van ISM eCompany, het moederbedrijf van Codim. Deze functie heeft hij neergelegd om staatssecretaris van Financiën te kunnen worden.

De betalingsachterstand van 40.000 euro bij Codim zou pas recentelijk (medio december 2006) aan het licht zijn gekomen. Het bedrijf stelt dat pensioenverzekeraar Nationale Nederlanden toen een eindafrekening stuurde. Codim zou eerder geen nota’s of betalingsherinneringen over openstaande vorderingen hebben ontvangen. Nationale Nederlanden zou begin 2006 zelfs nota’s die al waren betaald, hebben teruggestort. De verzekeraar stelt echter dat er wel degelijk aanmaningen zijn verstuurd. De woordvoerder wilde verder geen commentaar geven op de zaak.

De Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF) zegt dat de wet voorschrijft dat een werkgever ieder kwartaal een kwart van de jaarlijks verschuldigde pensioenpremie overmaakt aan een fonds of verzekeraar. Hij mag daar maximaal een maand later mee zijn. Volgens OPF doen de meeste werkgevers dat ook. De meeste leden van OPF doen dat van tevoren, aan het begin van het jaar, voor het hele jaar.

ISM heeft de openstaande rekening van zijn dochterbedrijf deze week betaald. Het moederbedrijf was daar niet toe verplicht, zo benadrukt Codim in de verklaring, maar de dochteronderneming was zelf niet meer in staat de rekeningen te betalen. Het bedrijf verkeerde al in financiële moeilijkheden toen ISM het in 2004 overnam. ISM heeft geprobeerd het met investeringen weer op de been te helpen, maar dat is niet gelukt. Het bedrijf is niet failliet gegaan, maar er is wel een jurist aangesteld „om de lopende zaken zo goed mogelijk af te ronden”, aldus de verklaring.

Begin dit jaar werkten er nog twintig mensen bij Codim, inmiddels zijn die allemaal vertrokken. Zestien mensen vonden zelf een nieuwe werkgever, voor vier mensen werd ontslag aangevraagd bij het CWI. Twee mensen stapten vervolgens naar de kantonrechter om een ontslagvergoeding te eisen. Bij de zitting van afgelopen dinsdag, in Eindhoven, kwam ook ter sprake dat Codim de pensioenpremies niet had afgedragen.

Codim stelt dat dit geen nieuws is, maar dat de werknemers hiervan al op de hoogte waren gesteld.

Volgens de jurist van Codim, P. Petit, is de betalingsachterstand ontstaan doordat de ICT-sector geen eigen bedrijfstakpensioenfonds kent. „Voor elke werknemer dienen individuele pensioenafspraken te worden gemaakt. Dat leidt tot ingewikkelde berekeningen. Bij Codim speelde ook nog eens mee dat het verloop onder het personeel groot was.”