Brieven

Be(coming)Dutch (1)

In het Cultureel Supplement van 9 februari stond een verslag van de eerste samenkomst van kunstenaars voor Be(coming) Dutch. Het doel van dit project is het museum een grotere taak te geven in het bevorderen van de culturele diversiteit en musea en de kunst te mobiliseren als tegenwicht aan politici die de angst voor het niet-Nederlandse zoudenuitbuiten. Esche wordt als somber over Nederland afgeschilderd. Maar dat het hier slecht gesteld zou zijn is geen vrijbrief om als uiterste scenario Tel Aviv te noemen, waar het te laat zou zijn voor de kunst. Want als ergens de kunst de politieke situatie op vele manieren aan de kaak stelt is het daar. En als ergens de kunst nog als bindmiddel wordt gebruikt is het Tel Aviv en niet minder haar weide omgeving.

Joel Cahen, Amsterdam

Be(Com)ing Dutch (2)

Gezien de woorden van Van Abbe-directeur Charles Esche „in Tel Aviv is het te laat voor kunst, maar hier kunnen we nog iets bereiken”, lijkt het erop dat het motief om allochtone kunstenaars in te zetten vooral een politieke reden heeft: ze moeten naar het museum om te voldoen aan overheidscriteria. Behalve dat je met dit soort initiatieven subsidie kunt binnenhalen, is het de vraag of dit interessante exposities oplevert. Het Modernisme in de hedendaagse kunst mag volgens Esche ver achter ons liggen, dit is nog geen reden terug te keren naar de Middeleeuwen toen kunst de ideologie van de machthebbers uitdroeg. Laten we ophouden niet-westerse kunstenaars te beschouwen als representanten van een andere cultuur, maar hen beoordelen op hun kunst.

Frank Boesveld, Utrecht

    • Joel Cahen
    • Frank Boesveld