Subsidieblokkade Europees Parlement

STRAATSBURG. Het Europees Parlement heeft gisteren besloten bijna 2,5 miljard euro aan plattelandssubsidies voor 2007 tegen te houden. Voor Nederland gaat het om 14 miljoen euro dit jaar. Het parlement wil met de blokkade indirect bereiken dat EU-landen afzien van het recht 20 procent van de landbouwsubsidies te korten. Die mogelijkheid geeft ongelijke concurrentie tussen de boeren in de Europese Unie, vindt VVD-europarlementslid Jan Mulder. PvdA-europarlementariër Thijs Berman is tegen de blokkade: ”Lokale en regionale projecten mogen niet in het gedrang komen door een conflict tussen ministerraad en Europees Parlement. Het Europarlement zal een ander wapen moeten kiezen.”