Stoppen zorg is géén euthanasie

Tot voor kort werkte ik, in het kader van mijn opleiding tot internist, als arts op een intensive care . Met grote regelmaat werden daar, zoals het artikel `Nabestaanden minder leed bij gezamenlijk besluit intensive care` beschrijft (nrc.next, 6 februari), ingrijpende beslissingen genomen. Dat er bij het staken van een behandeling sprake is van euthanasie, is echter volstrekt onjuist. Waar bij euthanasie het leven met opzet en op nadrukkelijk verzoek van de patiënt wordt beëindigd, is het staken van een behandeling erop gericht een ernstig zieke patiënt zonder uitzicht op herstel niet langer bloot te stellen aan een agressieve, medisch zinloze behandeling. Dat een patiënt zal overlijden is uiteraard het gevolg, maar niet het doel van de handeling. Tot euthanasie kan nooit worden overgegaan na overleg tussen een arts en de familie.

    • Douwe Dekker