Steun bedrijfsleven

Welke uitdagingen staan de nieuwe staatssecretaris voor Europese zaken te wachten?

Vijf meningen over en van Frans Timmermans.

Steun bedrijfsleven

„Hij heeft de juiste capaciteiten en genoeg kracht om een echt pro-Europees geluid te laten horen, want hij gelooft er in. Hij heeft dan ook de steun van het bedrijfsleven, omdat wij zien dat Nederland enorm profiteert van Europa. De angst onder burgers is begrijpelijk, maar ook onrechtvaardig. Ik ben daarom blij dat in het regeerakkoord eindelijk weer eens positief wordt gesproken over Europa. Maar Timmermans weet ook dat hij die grondwet moet vergeten, want dat is een heilloze weg. Het gaat om de vraag hoe je de ‘efficiency’ van de EU verbetert. Dat is wat geregeld moet worden in een nieuw EU-verdrag. De Kamer handelt dat vervolgens af, zonder nieuw referendum.”

B. Wientjes, voorzitter werkgeversorganisatie VNO-NCW

    • B. Wientjes