Stellingen

Minder ruimte op autowegen roept blijkbaar de behoefte op tot meer ruimte in de eigen auto, ook al werkt dit tegengesteld.

E.J. Rinia

Universiteit Leiden

Mensen die vóór hun 40e niet zijn gepromoveerd hebben een statistisch grotere kans om ná hun 40e te promoveren dan mensen die vóór hun 40e wel zijn gepromoveerd.

S. Kuiper

Universiteit Maastricht

U zou nooit over uw computervaardigheden moeten pochen indien u uw intellectuele vaardigheden niet benut.

S.A. Pavlík Haddad

Technische Universiteit Delft

Het gebruik van milieuvriendelijke biobrandstoffen zal tot verdere ontbossing leiden.

J.S. Zandleven

Wageningen Universiteit

Als je iemand bij je wilt houden, moet je die persoon alle vrijheid geven om weg te gaan, maar nooit een reden geven dat ook te doen.

D.A. Abbink

Technische Universiteit Delft

Persoonlijke bewijsdrang van mensen gaat vaak gepaard met asociaal gedrag.

M.J.C. Koerhuis

Universiteit Leiden

We denken dat we weten wat we weten. Wisten we ook maar hoe beïnvloedbaar deze gedachten zijn.

K. van Oorsouw

Universiteit Maastricht

Bij vrouwelijke patiënten die meer dan gemiddeld het spreekuur bezoeken met lichamelijk onverklaarbare klachten, is het raadzaam om na te gaan of partnergeweld een rol speelt.

L.F. Wong

Radboud Universiteit

Rokers dienen een hogere ziektekostenpremie te betalen.

N. van Cruijsen

Rijksuniversiteit Groningen