Rosse vleermuizen eten trekvogels

Rotterdam, 15 febr. Niemand heeft het ooit gezien, maar biologen onder leiding van de Spaanse bioloog Carlos Ibañez bevestigen deze week dat grote rosse vleermuizen (Nyctalus lasiopterus) trekvogels eten. Ibañez opperde dit al in 2001, op grond van langdurig onderzoek aan 14.000 vleermuisdrollen, verzameld in de grotten bij het Spaanse Doñana waar de rosse vleermuizen overdag rusten. In de lente en de herfst trof Ibañez in de poep veren aan van kleine zangvogels, die tijdens de trek `s nachts over dit deel van Spanje vliegen. Maar sceptici veronderstelden dat de vleermuizen gewoon dwarrelende veren hadden ingeslikt, die ze per abuis hadden aangezien voor insecten. In hun nieuwste studie maten Ibanez en collega`s de spiegels van bepaalde koolstof- en stikstofisotopen in het bloed van de vleermuizen, en vergeleken die met de bloedspiegels van mogelijke prooien. De vergelijking wees op een dieet van insecten in de zomer, en van zangvogels in de winter. De onderzoekers publiceren hun bevindingen in het vakblad PLOS Biology, en een van de grootste eerdere sceptici is nu co-auteur.