Nederlands kind voelt zich het gelukkigst

Nederlandse kinderen zijn het gelukkigst van alle kinderen in de westerse wereld. Dat blijkt uit het onderzoek Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich countries van het VN-kinderfonds Unicef. Nederland staat bovenaan omdat kinderen zelf aangeven heel gelukkig te zijn met hun leven. Daarnaast lopen ze weinig gezondheidsrisico’s en hebben ze een goede band met hun familie. Na Nederland volgen Zweden, Denemarken en Finland met de meest gelukkige kinderen. Onderaan staan de VS en Engeland.

De hulporganisatie Unicef heeft het welzijn van kinderen in 21 landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vergeleken aan de hand van zes indicatoren: armoede, gezondheid en veiligheid, onderwijs, familie- en vriendenrelaties, risicovol gedrag (als drugsgebruik) en de mate van het eigen geluksgevoel.

Materiële welvaart is de minst doorslaggevende factor voor Nederlandse kinderen. Die wordt in de studie gemeten naar het aantal kinderen dat leeft in gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen dat lager dan modaal is. Volgens de onderzoekers bestaat er geen verband tussen de materiële welvaart in een land en de kwaliteit van leven van kinderen. Zo zijn kinderen in Tsjechië gelukkiger dan in Engeland, ook al is dit land welvarender. De Britse staatssecretaris Jim Murphy van Sociale Zaken verklaarde tegenover de BBC dat Unicef verouderde gegevens heeft gebruikt.

Het onderzoek is gebaseerd op cijfers van internationale bronnen, waaronder Health Behaviour of School Age Children van de wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Lees het complete rapport op nrc.nl/binnenland