Kabinet: strafrecht is geen zaak van de EU

Nederland voelt er weinig voor de Europese Unie meer macht te geven om te kunnen optreden tegen milieucriminaliteit.

Demissionair minister Bot (CDA, Buitenlandse Zaken) zei gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamer over het wetgevingsprogramma 2007 van de Europese Commissie „zeer terughoudend te zijn”. Het strafrecht, het strafprocesrecht en de strafmaat zijn bij uitstek gebonden aan de lidstaten, aldus de minister.

Bot reageerde hiermee op Kamervragen van onder anderen Mariko Peters (GroenLinks). De Europese Commissie maakte eerder deze maand bekend dat zij voorstellen voorbereidt om strafrecht in geval van ernstige milieudelicten – zoals het illegale giftransport door de Probo Koala – in de Europese Unie te harmoniseren. Ook zou de Commissie willen afspreken wat bij ernstige milieuvergrijpen de minimumstraffen in de hele EU moeten zijn.

Het kabinet zal ook nieuwe initiatieven van de Commissie, waarbij sprake is van het naar Europa toetrekken van delen van het strafrecht, zeer kritisch bekijken, bleek gisteren bij het overleg. Dit kan aan de orde komen bij voorstellen van de Commissie met betrekking tot minimumsancties voor werkgevers die illegalen uit niet-EU-landen in dienst hebben. Hetzelfde geldt voor sancties op het gebied van verkeersveiligheid.

Het was de eerste keer dat het kabinet de wetgevende plannen en het werkprogramma van de Europese Commissie in een vroeg stadium met de Tweede Kamerleden besprak. De Kamer probeert meer greep te krijgen op wetgeving uit Brussel, zodat het parlement niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Van de ruim tachtig initiatieven van de Europese Commissie zijn er elf die het kabinet voor Nederland van groot belang acht.

CDA-Kamerlid J.J. van Dijk vindt dat een aantal initiatieven op het gebied van gezondheidszorg, stadsvervoer, voeding en flexicurity (sociale zekerheid, red.) in ieder geval aan de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets moet worden voorgelegd.

Lees het wetgevingsprogramma 2007 via http://www.minbuza.nl/nl/actueel/brievenparlement?page=7