Is Multatuli vervallen in kromschrijverij?

Elsbeth Etty zegt in haar column `Beleid langs lijnen van religie`: ”Zoals Multatuli al schreef: de godsdienst is een schone zaak en schept het mensdom veel vermaak” (Opiniepagina, 30 januari).

Blijkt nu zelfs Multatuli vervallen in hedendaagse kromschrijverij? Etty heeft een `dichtoefening` van een leerling van meester Pennewip in haar hoofd, maar die luidt: ”De godsdienst is een schone zaak, en geeft het mensdom veel vermaak”.

De meester vindt: ”Het gronddenkbeeld is juist en schoon, maar hetzelve had iets meer uitgewerkt behoren te worden” (Idee 385).

    • Eep Francken