Hoe competent zijn de bewindslieden eigenlijk?

De ministersploeg is gereed. Wat opvalt is dat om minister of staatssecretaris te worden je je nog steeds moet hebben ingelikt binnen de politieke partijen. Je moet vooral niet zijn opgeleid binnen het vakgebied waar je de hoogste baas van wordt.

Als geneticus word je natuurlijk minister van Onderwijs. Staatssecretaris van Onderwijs word je zonder je studie te hebben voltooid. Als voormalig schooljuf word je minister van Onderwijs en kun je zomaar switchen naar Economische Zaken.

Hoe geloofwaardig denken deze mensen eigenlijk dat ze zullen zijn. En dan vragen de politici zich nog af waarom er een kloof is tussen hen en de burger. Deze politici dwingen iedereen in allerlei bij- en nascholingen om hun vak competent te blijven uitoefenen.

Als ik wil herintreden in mijn oude vak als kinderfysiotherapeut moet ik eerst 2 jaar werken als algemeen fysiotherapeut tegen een verlaagd tarief en daarnaast een master kinderfysiotherapie van 3 jaar volgen om weer erkend te zijn. Mijn 11 jaar ervaring en nascholingen gelden namelijk niet meer. Dit soort regels afgedwongen door politici die allerlei waarborgen willen hebben voor beroepsuitoefenaars gelden voor alle herintreders, vluchtelingen/buitenlanders et cetera.

Politici zelf staan boven dit soort waarborgen en deskundigheidstoetsen, zij bepalen binnen hun gesloten clubjes wel wie competent wordt bevonden om de belangrijktste functies in Nederland uit te oefenen.

    • Erna te Velthuis