‘Hij mag de Europese Grondwet nu gaan uitkleden’

Welke uitdaging staat de nieuwe staatssecretaris van Europese Zaken te wachten? Zes meningen over Frans Timmermans en vijf uitspraken van hemzelf. „Hij maakte het drama mee en leerde van zijn fouten.”

Frans Timmermans Foto WFA WFA20:TIMMERMANS BEOOGD STAATSSECRETARIS:ROTTERDAM;14FEB2007- ***ARCHIEFFOTO 01OKT2006***- Drs. F.C.G.M. Timmermans, beoogd staatssecretaris van Buitenlandse zaken. Tweede-Kamerlid Frans Timmermans (PvdA) wordt genoemd als mogelijke bewindspersoon in het kabinet Balkenende IV. WFA/wc/str. Dirk Hol WFA
Frans Timmermans Foto WFA WFA20:TIMMERMANS BEOOGD STAATSSECRETARIS:ROTTERDAM;14FEB2007- ***ARCHIEFFOTO 01OKT2006***- Drs. F.C.G.M. Timmermans, beoogd staatssecretaris van Buitenlandse zaken. Tweede-Kamerlid Frans Timmermans (PvdA) wordt genoemd als mogelijke bewindspersoon in het kabinet Balkenende IV. WFA/wc/str. Dirk Hol WFA WFA

Stuurmanskunst

„Heel terecht dat Timmermans op deze post is benoemd. Dat is hem wel toevertrouwd. Hij is natuurlijk de man die in de Europese Conventie de Grondwet mede heeft bedacht en nu moet hij die gaan uitkleden. Ik wens hem er veel succes bij. Daar is veel stuurmanskunst voor nodig. Maar dat is Frans Timmermans wel toevertrouwd. Hij moet natuurlijk wél recht doen aan de uitslag van het referendum in 2005 , want die Europese Grondwet was een provocatie. Tegelijkertijd willen de Nederlanders ook doorgaan met de Europese Unie.’’

J.H. ten Broeke,

Europawoordvoerder VVD Tweede Kamer

Betrek burger erbij

„De staatssecretaris moet hard aan het werk met een nieuw Europees verdrag. Dat staat hoog op de agenda. Zeker zo belangrijk is het om door te gaan met vergroting van het draagvlak voor Europa bij de Nederlanders. Timmermans voorganger Nicolaï is begonnen met een website waarop met burgers wordt gedebatteerd. Ook zijn discussiegroepen opgezet. Daarnaast moet het maatschappelijk middenveld, zoals de Sociaal-Economische Raad en tal van maatschappelijke organisaties, veel meer bij het Europadebat worden betrokken. Volop werk dus.”

J.J. van Dijk,

Europawoordvoerder CDA Tweede Kamer

Steun bedrijfsleven

„Timmermans heeft de juiste capaciteiten en genoeg kracht om een echt pro-Europees geluid te laten horen, want hij gelooft er in. Hij heeft dan ook de steun van het bedrijfsleven, omdat wij zien dat Nederland enorm profiteert van Europa. De angst onder burgers is begrijpelijk, maar ook onrechtvaardig. Ik ben daarom blij dat in het regeerakkoord eindelijk weer eens positief wordt gesproken over Europa. Maar Timmermans weet ook dat hij die grondwet moet vergeten, want dat is een heilloze weg. Het gaat om de vraag hoe je de ‘efficiency’ van de Europese Unie verbetert. Dat is wat geregeld moet worden in een nieuw EU-verdrag. De Kamer handelt dat vervolgens af, zonder nieuw referendum.”

B. Wientjes,

Voorzitter werkgeversorganisatie VNO-NCW

Uitkleden lukt niet

„Zijn benoeming is niet zo belangrijk, want Timmermans kan weinig doen. Er komt een nieuw verdrag, dat lijkt op de weggestemde Grondwet. Uitkleden lukt niet, omdat de meeste landen daar tegen zijn. Alleen de naam verandert. Een nieuw referendum komt er niet, want de Raad van State zal tegen zijn. Balkenende zal het verdrag door de Kamer loodsen en op de blaren moeten zitten. De benoeming van Timmermans is wel goed, omdat hij de geschiedenis van het referendum als voorstander daarvan goed kent. Hij maakte het drama mee en leerde van zijn fouten.”

T. Eijsbouts,

Hoogleraar Europees recht aan de UvA

Kans van slagen

„Hij moet verwoorden wat de ChristenUnie en de SP eerder hebben verwoord. Zelf heeft hij die draai al gemaakt, maar hij zal stuiten op een meerderheid van andere landen. De druk van die landen moet hij weerstaan. Hij zal bondgenoten moeten zoeken onder Frankrijk, Engeland, Zweden, Denemarken, Tsjechië, Ierland en Polen. Dat is moeilijk, maar als hij goed manoeuvreert, heeft hij een redelijke kans van slagen.”

E. Meijer,

Europarlementariër Socialistische Partij

Discussie met Plasterk

„Hij was destijds dé initiatiefnemer tot het referendum, maar in het regeerakkoord wordt beoogd geen referendum te houden. Dat moet hij uit gaan leggen, terwijl de druk vanuit de oppositie vóór een volksraadpleging groot zal zijn. De discussies met minister Plasterk als groot tegenstander van de Grondwet kunnen ook interessant worden. Al mag Plasterk zich in principe niet over Europa uitlaten, hooguit over europeanisering van het onderwijs. In Europa moet Timmermans op zoek naar bondgenoten voor de duidelijk matigende Nederlandse plannen met de EU. Hij kan steun bij Engeland vinden en mogelijk bij Frankrijk, als Sarkozy daar president wordt.”

A. Pijpers,

Europa-expert Instituut Clingendael

Frans Timmermans maakte de afgelopen tijd deel uit van het onderhandelingsteam van Wouter Bos. Hij was „erg druk met de formatie”, schrijft hij op zijn website.Zie: www.franstimmermans.nl

  • J.H. ten Broeke
  • T. Eijsbouts
  • B. Wientjes
  • J.J. van Dijk
  • E. Meijer
  • A. Pijpers