Hartkwaal bij vrouwen beter te voorspellen

Een ziek familielid en een bepaald ontstekingseiwit zijn belangrijke aanwijzingen voor de kans op hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek naar risicofactoren.

Artsen moeten niet alleen letten op leeftijd, bloeddruk, cholesterol en roken, maar ook op hart- en vaatziekten in de familie en op het ontstekingseiwit C-reactief proteïne (CRP). Dat schrijven wetenschappers van het Reynolds Center for Cardiovascular Research in Boston deze week in het Journal of the American Medical Association . De Amerikanen analyseerden welke rol 35 verschillende, deels niet onderzochte, risicofactoren spelen bij de ruim 24.000 deelneemsters van de Women’s Health Study. Ze keken naar de body mass index, naar de invloed van menopauze, lichaamsbeweging, alcoholgebruik, hormoonsubstitutie en het gebruik van vitaminen of aspirine.

De factoren die eruit sprongen, waren de familiegeschiedenis en een concentratie van CRP boven 3 milligram per liter. Elk op zich verdubbelde het risico op hart- en vaatziekte en in combinatie was het risico verviervoudigd. De onderzoekers geven als voorbeeld een vijftigjarige niet rokende vrouw zonder diabetes met hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol. Volgens een ouder model is haar kans op hart- en vaatziekte in de komende tien jaar 11,5 procent. Als men hierbij ook een eventuele familiegeschiedenis en het CRP betrekt, dan blijkt het risico uiteen te lopen van 4,9 procent bij een laag CRP (0,1 mg/l) en een blanco familiegeschiedenis, tot 18,4 procent bij een hoog CRP (20 mg/l) en naaste verwanten met hart- en vaatziekte. Met het model van de onderzoekers bleek één op de twintig vrouwen met een middelmatig risico op hart- en vaatziekte in werkelijkheid een hoog risico te lopen, en andersom was bij één op zeven ‘middelmatige’ vrouwen het risico juist erg laag. De eerste groep zou levenslang een cholesterolverlager en aspirine moeten krijgen, terwijl dat bij de andere juist niet zinnig is. De onderzoekers hebben een website gemaakt waarop vrouwen die hun bloeddruk, totaal cholesterol, HDL-cholesterol, familiegeschiedenis en CRP kennen, hun eigen risico kunnen berekenen. Waarschijnlijk is ook bij mannen de familiegeschiedenis van invloed. Voor het CRP geldt dat minder: die waarde is bij mannen vaak lager dan bij vrouwen. Waarom is niet bekend.

Meer informatie op www.reynoldsriskscore.org

    • Bart Meijer van Putten