‘Erkenning voor Haags Afrika-beleid’

Roeland van de Geer wordt Afrika-gezant van de EU.

De Nederlander Roeland van de Geer (53) wordt de nieuwe speciaal gezant van de Europese Unie voor het Grote Meren-gebied in Afrika. Van de Geer is nu Nederlands ambassadeur in Afghanistan en was voordien hoofd van de Afrika-directie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Congo, Burundi, Rwanda en Oeganda is het de laatste jaren stabieler geworden. Van de Geer legt de nadruk op conflictpreventie.

Wat voor rol en mandaat krijgt u?

„Het is een echte raadsfunctie. Mijn adviezen gaan direct naar Javier Solana (buitenlandcoördinator van de EU) en naar de Europese lidstaten. De bedoeling is om een zo geïntegreerd mogelijk beleid te formuleren, met gevoel voor de lokale situatie. Van oudsher liggen er in Afrika uiteenlopende nationale belangen van verschillende Europese landen. In sectoren zoals handel en ontwikkelingsbeleid moeten we gezamenlijk optrekken. Verder wordt China steeds belangrijker in Afrika, ik wil dan ook met China in dialoog.”

Wat wilt u anders gaan doen?

„We hopen op een begeleidende rol van de EU bij de politieke processen in de regio. Als het gaat om Oeganda en Rwanda willen we de bestaande structuren versterken. Het democratieproces in Congo en Burundi is wat dat betreft aanzienlijk fragieler. Het gaat erom die voorzichtige plantjes te begeleiden. Meer diplomatie, minder defensie, dat past bij de ontwikkelingen in de regio.”

U bent sinds september ambassadeur in Kabul. Is dat niet wat kort?

„Mijn werkzame leven heeft bijna geheel in het teken gestaan van Afrika. Ik was in Afghanistan benoemd voor een jaar en zal inderdaad die periode niet vol maken. Je beslist zoiets zelf niet, je wordt gevraagd. We hebben hierover overlegd, ook met president Karzai, zodat het niet wordt gezien als een gebrek aan commitment.”

Wat wil het zeggen dat een Nederlander is benoemd?

„Als het goed is: niets. Wel denk ik dat mijn benoeming erkenning is voor de rol die Nederland binnen Europa heeft gespeeld ten aanzien van Afrika. Dat wil zeggen: de nadruk die wij leggen op conflictbestrijding. Diplomatie, voorkomen dat het uit de hand loopt.”

Wanneer was u er voor het laatst?

„Juli 2005. Ik verwacht 12 maart te beginnen en daarna veel in Afrika te zijn, ongeveer de helft van de tijd. Misschien zou het zelfs beter zijn daar gestationeerd te zijn.”

    • Marieke van Twillert