En vaders dan?

Het gezin staat centraal in de plannen van het nieuwe kabinet. Aan gescheiden ouders zijn weinig woorden vuilgemaakt. Vooral de gescheiden vader heeft het in de praktijk lastig. De vader die voor zijn kinderen wil zorgen, wordt vaak door rechters in Nederland buitenspel gezet, indien de moeder zijn zorgtaak niet tolereert. Zelf ben ik hiervan een voorbeeld. Het lukt mij niet mijn zorgdoelstelling als vader te realiseren. Zelfs het ultieme middel van een gerechtelijke procedure leverde niets op. Ik zal als ouder op afstand moeten toezien hoe onze kinderen opgroeien. Als gescheiden vader pas ik, volgens de Nederlandse rechtspraak, wél in het ouderwetse kostwinnersmodel, daar ik als vader wel een flinke geldelijke bijdrage mag leveren in de opvoeding van de kinderen waaraan ik zelf geen deel heb. Mijn voorstel als notarieel jurist is derhalve: maak een wet die beide ouders in gelijke mate de kans geeft vanaf het begin van de scheiding de zorgtaak uit te voeren.

    • Mr. K.J.M . Schretlen