Defensie scant militairen op drugs

Den Haag. Defensie heeft vijf scanners gekocht waarmee ze drugs wil opsporen bij militairen. Het apparaat kan door kasten, muren en scheepswanden heen drugssporen ontdekken. Het ministerie is in overleg met de militaire vakbonden over de methode. De scanapparaten komen uit de Verenigde Staten, waar de kustwacht ze gebruikt om verdachte schepen te doorzoeken. Defensie denkt dat scannen een personeelsvriendelijke methode is om drugs op te sporen, omdat op ruimtes wordt gecontroleerd en niet op personen.