Christelijke canon zonder Spinoza

Christelijke historici hebben een eigen canon samengesteld voor de vaderlandse geschiedenis. Uit de officiële Canon van Nederland die historicus Frits van Oostrom vorig jaar in opdracht van de regering publiceerde, verwijderden zij onder meer Annie M.G. Schmidt en Spinoza. Sommige andere zogenoemde vensters werden vervangen. Zo maakte ‘De beeldenstorm’ plaats voor ‘De hagepreek’. De eerste staat volgens de historici James Kennedy, Peter Nissen, Ton van der Schans en Gerrit Schutte voor de politieke gevolgen van de Reformatie, terwijl in de hagepreek de religieuze dimensie centraal staat. Napoleon Bonaparte moest plaatsmaken voor zijn broer Lodewijk.

In het Nederlands Dagblad beoordelen historici Van Oostroms canon als ‘goed werk’, maar ook als „een vrijzinnige, liberale selectie”. Hun canon mikt op christelijk onderwijs.

In een reactie zegt Van Oostrom dat de historici grondig te werk zijn gegaan. Maar: „Onze canon is bedoeld als hét verhaal van Nederland. Met maar vijftig vensters hebben we voldoende ruimte gelaten aan docenten om hun eigen accenten aan te brengen. Als er alternatieve canons komen, verkruimelt het concept.” Bovendien zegt hij, is met het verwijderen van Eise Eisinga en Buitenhuizen „de hele achttiende eeuw ineens verdwenen”.