CDA in Europa treurt om Eurlings

De CDA-politici in het Europees Parlement maken zich zorgen over de tanende invloed van het Nederlandse smaldeel binnen de Europese christen-democratische fractie nu hun delegatieleider, Camiel Eurlings naar het nieuwe kabinet is vertrokken.

Eurlings had twee ‘gezichtsbepalende’ onderwerpen onder zich: hij was leider van de delegatie uit het Europees Parlement die de betrekkingen met Rusland onderhield en was rapporteur namens het Parlement voor Turkije. In die laatste functie was hij verantwoordelijk voor het jaarlijkse voortgangsverslag over de vorderingen in Turkije om aan de voorwaarden van het EU-lidmaatschap te voldoen.

De christen-democraten zijn onderling zwaar verdeeld over de vraag of Turkije tot de Europese Unie moet worden toegelaten. Een deel vindt dat de Turken niet meer dan een B-lidmaatschap moet worden geboden, waarbij er vooral sprake is van economische samenwerking.

Onduidelijk is nog of de Turkije-portefeuille opnieuw aan de christen-democraten zal toevallen. Maar als dat al het geval is, is het uitermate onwaarschijnlijk dat dan opnieuw een CDA’er tot rapporteur wordt benoemd. In de Nederlandse delegatie zit na het vertrek van Eurlings weinig buitenland-expertise.

Het leiden van de Rusland-delegatie zal als gevolg van het binnen de christen-democratische fractie gehanteerde verdelingssysteem in principe wél aan een Nederlandse CDA’er worden gegund. Maar dan moet daar wel iemand voor beschikbaar zijn. Eurlings’ opvolger in het Europees Parlement, het Noord-Hollandse Statenlid Joop Post komt er in elk geval niet voor in aanmerking.

Eurlings is vorig jaar ook benoemd tot een van de tien vice-voorzitters van de christen-democratische Europese Volkspartij. Als Nederlands minister kan hij deze functie blijven bekleden.

De Nederlandse CDA-delegatie telt in de Europese christen-democratische fractie zeven van de in totaal 277 afgevaardigden. Invloedrijke voorzitterschappen van parlementaire commissies zijn allemaal aan leden uit andere landen vergeven. Dat geldt trouwens ook voor de overige Nederlandse partijen.