Bevriezing van verrijking Iran niet uitgesloten

Iraanse leiders hebben de afgelopen dagen gesuggereerd dat Iran zou kunnen overwegen de verrijking van uranium te bevriezen, zoals de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft geëist.

Tot dusverre hield het Iraanse leiderschap vol dat van opschorting van het verrijkingsprogramma geen sprake kon zijn, hoewel afgezien daarvan over alles kon worden gepraat, zoals nucleair onderhandelaar Ali Larijani afgelopen weekeinde nog onderstreepte. Maar ex-minister van Buitenlandse Zaken Ali Akbar Velayati, adviseur van Opperste Leider ayatollah Ali Khamenei, liet doorschemeren dat zelfs bevriezing van de verrijking van uranium denkbaar is. Het Westen heeft beloofd in dat geval weer met Iran te gaan onderhandelen, waarbij ook de Verenigde Staten zouden gaan meedoen.

In een vandaag gepubliceerd vraaggesprek met de Franse krant Libération herinnerde Velayati eraan dat Iran in het verleden – onder het bewind van president Khatami (1997-2005) – met een dergelijke maatregel akkoord was gegaan. Dat had niet geholpen om het conflict over het Iraanse nucleaire programma op te lossen, zei hij. „Maar als wij ons blijven uitspreken voor een vreedzame regeling van dit probleem, kan geen enkel idee a priori onaanvaardbaar zijn, noch voor ons noch voor enig ander”, zei hij. „Wij hebben maar één rode lijn: eerbiediging van ons recht op nucleaire energie, dat ons wordt gegarandeerd door het [nucleaire] non-proliferatieverdrag.”

Het Westen, de Verenigde Staten voorop, beschuldigt Iran van een geheim kernwapenprogramma, dat Teheran op zijn beurt met kracht ontkent te bezitten. Meer recentelijk beschuldigen de VS Iran ook van wapenleveranties aan shi’itische militanten in Irak die Amerikaanse troepen belagen. Washington zet intussen de landen van de Europese Unie en ook Rusland en China onder druk niet alleen de eind december overeengekomen (relatief beperkte) VN-sancties toe te passen maar ook de lucratieve handel met en investeringen in Iran in te dammen.

De pragmatische Iraanse ex-president Ali Akbar Hashemi Rafsanjani zei gisteren dat Iran „de obstakels zal wegnemen” die onderhandelingen met de VS blokkeren als Washington „een signaal stuurt dat zijn goede wil toont” in zijn beleid jegens Iran.

Rafsanjani is een van de invloedrijkste personages in de Iraanse top en zijn positie is de afgelopen tijd nog versterkt door winst in verkiezingen die de neoconservatieve president Mahmoud Ahmadinejad juist hebben verzwakt. Ahmadinejad zei zondag nog dat het verrijkingsprogramma niet wordt opgeschort. Maar hij heeft ook gezegd dat Opperste Leider Khamenei hierin het laatste woord heeft.