Beroering in Kamer over voorstel PVV

Kamervoorzitter Verbeet heeft De Partij voor de Vrijheid vanochtend belet een motie in te dienen tegen de beëdiging van de beoogde PvdA-bewindslieden Aboutaleb en Albayrak.

Het Kamerlid Fritsma (PVV) had bezwaren tegen de beëdiging omdat de twee een dubbele nationaliteit hebben. Tevens uitte Fritsma twijfels over de loyaliteit van Kamerleden met een dubbele nationaliteit.

Kamervoorzitter Verbeet heeft Fritsma het woord ontnomen en een motie die hij wilde indienen niet in behandeling willen nemen.

In een toelichting op haar besluit zei Verbeet dat de motie buiten de orde was. „Ik kan niet accepteren dat Fritsma suggereert dat leden een dubbele loyaliteit hebben, terwijl ze de eed op de Grondwet hebben afgelegd. Je kunt niet alles laten passeren.” Fractievoorzitter Wilders van de PVV beticht Verbeet er nu van „pure partijpolitiek” te bedrijven. Verbeet deed dit af als „een cliché”.

Volgens de PVV lopen bewindspersonen met een dubbele nationaliteit het risico van tegenstrijdige belangen. Dat stuitte op grote verontwaardiging bij de rest van de Tweede Kamer. Aboutaleb heeft een Nederlands en een Marokkaans paspoort, Albayrak een Turks en een Nederlands.

De Kamer debatteerde op dringend verzoek van CDA, PvdA en ChristenUnie over het omstreden voorstel van demissionair minister Verdonk (Integratie, VVD) om de Rijkswet op het Nederlanderschap zo aan te passen dat dubbele nationaliteiten verboden worden. De nieuwe coalitie voelt, gesteund door de linkse oppositie, niets voor dat voorstel. Zij hebben om een onderzoek gevraagd naar de problemen die er eventueel zijn met de dubbele nationaliteit. Dat betekent in de praktijk dat de invoering van de wet wordt uitgesteld. Naar verwachting trekt Verdonk het voorstel vanmiddag in.