Z-Afrika onteigent land

De Zuid-Afrikaanse regering heeft voor de eerste keer een boerderij onteigend om teruggave van land mogelijk te maken aan de zwarte bevolking die tijdens de apartheid van haar geboortegrond werd verdreven. Met de gedwongen verkoop van een boerderij in de Noord-Kaap zegt de regering te zijn begonnen aan een nieuwe fase van het landhervormingsprogramma dat tot nu toe tergend langzaam is verlopen.

De regering gaf de eigenaar van de boerderij, een kerkgenootschap, opdracht de boerderij te verkopen voor 3,7 miljoen euro. Met een wetswijziging uit 2003 die onteigening mogelijk maakt, hoopt de regering een einde te maken aan jarenlange onderhandelingen met talloze landeigenaren.

De regering is tot nu toe zeer voorzichtig te werk gegaan om de oneerlijke landverdeling in Zuid-Afrika na eeuwen van kolonialisme en apartheid recht te zetten. Meer dan 80 procent van de vruchtbare grond is in handen van de blanke minderheid. Uit angst voor negatieve reacties van buitenlandse investeerders hoefden landeigenaren alleen op basis van vrijwilligheid hun land te verkopen aan de regering. Bijna tien jaar na de start van de onderhandelingen is slechts 4 procent van het land herverdeeld.

Zuid-Afrika wil voorkomen dat de landhervormingen zo chaotisch verlopen als in buurland Zimbabwe. President Mugabe begon daar acht jaar geleden met de verdrijving van vrijwel alle blanke boeren, zonder ze financieel te compenseren.

In Zuid-Afrika hebben 79.000 zwarten claims ingediend bij een speciale rechtbank, de Land Claims Court. Uit ongeduld over de trage besluitvorming hebben sommige actiegroepen gedreigd met illegale landbezettingen. Vorige maand werd op het platteland van KwaZulu Natal nog een blanke voorman vermoord door een groep mensen die op het land van de boer was neergestreken.